Servicevoorwaarden

Welkom bij Tandata.io. Deze servicevoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van onze website en alle gerelateerde services en functies (gezamenlijk de "Services") aangeboden door Tandata.io ("wij", "ons", "onze"). Door onze diensten te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden en ons privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze diensten.

Account

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van onze diensten, moet u een account bij ons registreren en een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. U bent verantwoordelijk voor het veilig houden van uw gebruikersnaam en wachtwoord en u moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u vermoedt dat uw account is gecompromitteerd.

Uw inhoud

U bent als enige verantwoordelijk voor alle inhoud die u uploadt, verzendt of beschikbaar stelt via onze diensten ("uw inhoud"). U beweert dat uw inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, publiciteit of andere persoonlijke eigendomsrechten. Door uw inhoud beschikbaar te stellen via onze diensten, op basis van een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, uitgebreide, uitgebreide licentie om uw inhoud te gebruiken, kopiëren, wijzigen, distribueren, publiceren en weergeven, voor zover dit nodig is om onze diensten.

Gebruiksbeperkingen

U mag onze diensten alleen gebruiken voor legitieme overeenkomsten en in overeenstemming met deze voorwaarden. U mag onze diensten niet gebruiken om: inhoud te uploaden die illegaal, lasterlijk, lasterlijk, obsceen of handmatig ongepast is; Verzamel persoonlijke informatie van andere gebruikers zonder hun toestemming; Misbruik maken van onze diensten op een manier die de functionaliteit van de diensten schaadt of onze systemen beschadigt; Het omzeilen van de beveiligingsmaatregelen van onze services om onze services te gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving.

Intellectueel eigendom

Onze Diensten en alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audio, video, software en andere materialen, zijn eigendom van Tandata.nl of onze licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere intellectuele eigendomsrechten . U mag onze diensten of inhoud niet kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of exploiteren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Einde

We kunnen uw toegang tot onze services zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen of opschorten als u deze voorwaarden schendt of als we goede gronden hebben om aan te nemen dat u deze voorwaarden hebt geschonden. We kunnen uw account ook opschorten of beëindigen als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat uw account is gecompromitteerd.

disclaimer

Onze diensten worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Wij geven geen garanties met betrekking tot de verwachte, betrouwbaarheid of volledigheid van onze diensten of hun inhoud. We garanderen ook niet dat onze services ononderbroken of foutloos zullen zijn of dat eventuele defecten zullen worden afgehandeld.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zullen wij, onze functionarissen, directeuren, werknemers, agenten of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten of de inhoud daarvan.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Onafhankelijke geschillen die bekend zijn uit of verband houden met deze voorwaarden van onze dienstverlening zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Amendementen

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Door onze services te blijven gebruiken na eventuele wijzigingen in deze voorwaarden, gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

Contact

Als u vragen heeft over deze voorwaarden van onze diensten, neem dan contact met ons op via onze website.

Laatste update: februari 2021

Home